Pháp lý dự án

Pháp lý dự án

– Khu đất của Công ty TNHH MTV Ô tô 1-5 (nay là Công ty Cổ phần Ô tô 1-5) được cấp thẩm quyền giao quản lý sử dụng có tổng diện tích 76.127 m2 tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh gồm 03 khu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AA278889  ngày 21/12/2004 kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-UB ngày 20/2/2003 của UBND thành phố Hà Nội; số AB082543 ngày 08/6/2005 kèm theo Quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 08/6/2005 của UBND thành phố Hà Nội; số AI225654 ngày 21/12/2004 (cấp theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 11/02/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 24/3/1999 của UBND thành phố Hà Nội).

– Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

– Quyết định số 2269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 25/5/2012 về việc phê duyệt phân khu N5. Theo đó, Khu thương mại dịch vụ và nhà ở 1-5 nằm trong ô quy hoạch ký hiệu V.3.2 có các chức năng sử dụng đất: Đất nhóm nhà ở xây dựng mới (có bố trí trường mầm non); đất công cộng khu ở và đất đường quy hoạch.

– Công văn số 8444/BGTVT-TC ngày 13/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý sắp xếp lại các cơ sở nhà đất yêu cầu Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam xây dựng phương án di dời và đầu tư Nhà máy sang khu đất tại xã Nguyên Khê huyện Đông Anh, đồng thời làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích khu đất của nhà máy 1/5 để di dời.

– Công văn số 8646/BGTVT-KHĐT ngày 20/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về phương án hợp tác đầu tư xây dựng Khu thương mại, dịch vụ và nhà ở của Công ty TNHH MTV ô tô 1-5, chấp thuận về nguyên tắc phương án hợp tác đầu tư xây dựng Khu thương mại, dịch vụ và nhà ở của Công ty TNHH MTV ô tô 1-5 và Công ty Cổ phần bất động sản Vinalines tại khu đất tổ 53 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Tạo nguồn lực cho Công ty TNHH MTV ô tô 1/5 di dời nhà máy sang Khu công nghiệp Nguyên Khê, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sản xuất của Công ty; đồng thời yêu cầu Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, Công ty TNHH MTV ô tô 1/5 trình cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần mới thành lập do Công ty TNHH MTV ô tô 1-5 và Công ty Cổ phần bất động sản Vinalines góp vốn theo quy định.

– Công văn số 82/BCDD09 ngày 02/3/2012 của Ban chỉ đạo 09 thành phố Hà Nội về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam thuộc Bộ Giao thông Vận Tải.

– Công văn số 15/QLDA ngày 25/1/2013 của Công ty TNHH MTV Ôtô 1-5 và xác nhận của UBND thị trấn Đông Anh về địa giới hành chính.

– Công văn số 3869/UBND-QHXDGT ngày 30/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội về dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, đồng ý để Công ty TNHH MTV ô tô 1/5 thành lập liên doanh nghiên cứu lập dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại tổ 53, thị trấn Đông Anh phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N5 đã được phê duyệt và phù hợp với chủ trương đô thị hóa của huyện Đông Anh.

– Công văn số 501/ĐT-TCKT ngày 20/6/2013 của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam báo cáo kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Đông Anh (thành lập từ Công ty TNHH MTV ô tô 1-5 và Công ty Cổ phần bất động sản Vinalines) được triển khai thực hiện Dự án ”Khu thương mại dịch vụ và nhà ở 1/5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh hiện do Công ty TNHH MTV ô tô 1-5 đang quản lý sử dụng.

– Công văn số 7119/BGTVT-TC ngày 18/7/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về dự án ”Khu thương mại dịch vụ và nhà ở 1-5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, thống nhất với đề xuất nêu trên của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.

– Công văn số 42/UBND ngày 05/8/2013 của UBND thị trấn Đông Anh tham gia ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu thương mại dịch vụ và nhà ở 1-5 tỷ lệ 1/500.

– Công văn số 653/UBND-QLĐT ngày 15/8/2013 của UBND huyện Đông Anh góp ý nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở 1-5.

– Công văn số 8896/UBND-QHXDGT ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho phép Công ty cổ phần phát triển đô thị Đông Anh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng ”Khu thương mại dịch vụ và nhà ở” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

– Công văn số 179/VQH-TT3 ngày 13/02/2014 Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác lập dự án “Khu thương mại-Dịch vụ và nhà ở 1-5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

– Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 24-01-2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án “Khu thương mại-Dịch vụ và nhà ở 1-5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

– Quyết định số 6366/QĐ-UBND ngày 01-12-2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án “Khu thương mại-Dịch vụ-Nhà ở 1-5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

– Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 01-10-2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận đầu tư dự án “Khu thương mại-Dịch vụ-Nhà ở 1-5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

– Công văn số 7051/SXD-QLXD ngày 04/8/2017 của Sở Xây dựng Hà Nội thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án Khu Thương mại Dịch vụ và Nhà ở 1-5.

– Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 17-04-2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao 73.797,4m2 đất tại tổ 53 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (giai đoạn 1) cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh để thực hiện dự án Khu thương mại-Dịch vụ-Nhà ở 1/5.

– Biên bản kiểm tra ngày 27/12/2018 của Sở Xây dựng về điều kiện nhà ở hình thành trong tương lai được bán xác nhận Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh đã hoàn thành toàn bộ Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu thương mại-Dịch vụ-Nhà ở 1/5 (Happy Land).

– Ngày 24/10/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp sổ đỏ cập nhật quyền ở hữu công trình 4 tầng 1 lửng 1 tum cho 05 nhà mẫu từ 13-17-LK6 dự án Khu thương mại-Dịch vụ-Nhà ở 1/5 (Happy Land)

– CV 5922/SXD-QLN ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện để bán theo văn bản số 30/2018/CV-ĐTĐA ngày 30/11/2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh