Thi công nhà Shop House
20/08/2018

Mẫu nhà Shop House

shop house

Ép cọc ly tâm 350mm móng nhà Shop House

Ep coc nha 2

Cọc ly tâm 12m

Coc ly tam 12m

Bãi cọc ly tâm sâu 12m

Bai coc ly tam

Đổ bê tông lót móng

Be tong lot mong

Lắp thép giằng móng

Thep mong nha 1

Lắp cốp pha đổ móng

Mong nha

Đổ bê tông móng

Do be tong mong nha 2

Hoan thanh be tong mong nha

Đổ bê tông cột tầng 1

Do be tong cot

Lắp cốp pha sàn tầng 2

Lap cop pha san tang 2

Đổ bê tông sàn tầng 2

Do san tang 2 (2)

Đổ bê tông sàn tầng 3

Do san tang 3 (1)

Do san tang 3Đổ bê tông cột tầng 4

Đổ bê tông sàn tầng 4

 

 

Hình ảnh dự án