Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè dãy nhà Shop House

Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè dãy nhà Shop House

15:20 - 24/05/2019