Công bố sổ đỏ nhà mẫu

Công bố sổ đỏ nhà mẫu

10:45 - 26/08/2019

  

5 nhà mẫu đã hoàn thiện mặt ngoài của dự án Happy Land đã được cấp sổ đỏ. Khi người mua nhà nộp thuế trước bạ sẽ được sang tên sở hữu đất ở lâu dài theo đúng quyết định giao đất số 1881/QĐ-UBND ngày 17/4/2018.

Đã cập nhật tài sản trên đất 5 nhà mẫu, sẵn sàng sang tên khách hàng trong vòng 2 tuần