Mời chào giá cạnh tranh: Ép cọc bê tông móng các nhà liên kế (LK1 – LK8)

Mời chào giá cạnh tranh: Ép cọc bê tông móng các nhà liên kế (LK1 – LK8)

13:44 - 15/07/2019

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

 

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh – Chủ đầu tư, có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu để tìm nhà thầu thực hiện Gói thầu số 10: Ép cọc bê tông móng các nhà liên kế (LK1 – LK8) thuộc dự án: Khu Thương mại Dịch vụ và Nhà ở 1/5 (Happy Land) theo hình thức chào giá cạnh tranh (trong nước), sử dụng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

- Tài liệu kèm theo thư mời chào hàng cạnh tranh như sau:

+ Bản vẽ Thiết kế thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực (dự kiến) - Liên hệ Ban QLDA - só 65 đường Ngã tư 1/5 đi Cơ khí Cổ loa, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Tel: 024.3599 6555

+ Hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh (tài hồ sơ Tại đây).

- Thời điểm đóng thầu là 9 giờ 00’, ngày 24 tháng 7 năm 2019. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU