Thông báo áp dụng giá xây thô mới từ tháng 11/2021

Thông báo áp dụng giá xây thô mới từ tháng 11/2021

09:18 - 02/12/2021

THÔNG BÁO
 
Kính gửi: Quý khách hàng,
 
Dự án Happy Land xin thông báo, do giá vật liệu xây dựng, xăng dầu tăng liên tục từ đầu năm 2021, căn cứ chỉ số giá vật liệu xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội gần nhất, kể từ ngày 16/11/2021, đối với các HĐMBNO ký mới/HĐ đã quá hạn xây dựng theo HĐMBNO đã ký, CĐT sẽ áp dụng giá xây dựng mới là 4trđ/m2 (chưa VAT) cho 2 hạng mục xây thô và hoàn thiện.
 
Trân trọng;