Thông báo tạm nghỉ chống dịch Covid-19

Thông báo tạm nghỉ chống dịch Covid-19

11:18 - 26/07/2021

THÔNG BÁO

Thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND lúc 23:00 đêm ngày 23/7/2021 về việc cách lý xã hội toàn TP. Hà Nội vào 6:00 sáng ngày 24/7/2021, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh xxin thông báo:

  • Công ty tạm dừng mọi hoạt động trong vòng 15 ngày và cho đến khi có chỉ thị mới của UBND TP. Hà Nội về việc cho mở cửa hoạt động lại.
  • Quý khách hàng/đơn vị có nhu cầu làm việc xin liên hệ lại sau khi công ty được mở cửa hoạt động trở lại

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh xin trân trọng thông báo và xin quý khách hàng/đơn vị thông cảm cho sự bất tiện này.

Trân trọng,