Các công việc đã thực hiện

Các công việc đã thực hiện

07:46 - 25/05/2019

Các công việc đã thực hiện

– Chấp thuận Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh làm Chủ đầu tư thực hiện dự án: 

Ngày 30/5/2013  UBND thành phố Hà Nội có công văn số 3869/UBND-QHXDGT đồng ý để Công ty TNHH MTV ô tô 1/5 thành lập liên doanh nghiên cứu lập dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại tổ 53, thị trấn Đông Anh phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N5 đã được phê duyệt và phù hợp với chủ trương đô thị hóa của huyện Đông Anh.

Ngày 20/6/2013, Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam có công văn số 501/ĐT-TCKT báo cáo kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Đông Anh (thành lập từ Công ty TNHH MTV ô tô 1/5 và Công ty Cổ phần bất động sản Vinalines) được triển khai thực hiện Dự án ”Khu thương mại dịch vụ và nhà ở 1/5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh hiện do Công ty TNHH MTV ô tô 1/5 đang quản lý sử dụng. Ngày 18/7/2013, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn số 7119/BGTVT-TC thống nhất với đề xuất nêu trên của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.

– Ký hợp đồng tư vấn thiết kế:

Ngày 28/8/2013 Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Đông Anh đã ký Hợp đồng 01 v/v tư vấn nhiệm vụ quy hoạch, tư vấn thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư.

– Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500:

Ngày 24-01-2014 UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 699/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án “Khu thương mại-Dịch vụ và nhà ở 1-5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

– Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật

Ngày 13/02/2014 Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã có văn bản số 179/VQH-TT3 cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác lập dự án Khu Thương mại Dịch vụ Nhà ở 1/5.

– Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin tuyến xăng dầu

Ngày 20/02/2014 Kho 190 Cục xăng dầu – Bộ Quốc Phòng đã có văn bản số 79/K-KH cung cấp thông tin tuyến xăng dầu chạy qua dự án Khu Thương mại Dịch vụ Nhà ở 1/5.

– Thỏa thuận cấp nguồn điện cho dự án

Ngày 21/02/2014 Công ty Điên lực Đông Anh đã có văn bản số103/PCDA-P04 thỏa thuận cấp nguồn điện cho dự án Khu Thương mại Dịch vụ Nhà ở 1/5.

– Bàn giao mặt bằng đợt 1:

Ngày 10/3/2014 Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Đông Anh đã nhận bàn giao mặt bằng dự án đợt 1 khoảng 3ha/7.4ha.

– Thỏa thuận cấp nước cho dự án 

Ngày 12/3/2014 Công ty nước sạch số 2 Hà Nội đã có văn bản số 76/KT-NS2 thỏa thuận cấp nước cho dự án Khu Thương mại Dịch vụ Nhà ở 1/5.

– Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC)

Ngày 27/6/2014 Chi Cục bảo vệ môi trường đã có văn bản số 571/CCMT-TĐ đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của đồ án quy hoạch chi tiết Khu Thương mại Dịch vụ Nhà ở 1/5.

– Phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500

Ngày 01-12-2014 UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 6366/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án “Khu thương mại-Dịch vụ và nhà ở 1-5” tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

– UBND Huyện Đông Anh thỏa thuận khớp nối hạ tầng dự án

Ngày 15/01/2015 UBND Huyện Đông Anh đã có văn bản số 37/UBND-QLĐT thỏa thuận khớp nối giao thông, thoát nước thải, thoát nước mưa cho dự án Khu Thương mại Dịch vụ Nhà ở 1/5.

– Sở GTVT thỏa thuận kết nối giao thông dự án

Ngày 20/01/2015 Sở GTVT TP. Hà Nội đã có văn bản số184/SGTVT-GTĐT kết nối giao thông giữa đường Quốc lộ 3 với đường nội bộ trục chính phía Tây dự án Khu Thương mại Dịch vụ Nhà ở 1/5.

– Thẩm định Thiết kế cơ sở

Ngày 15/4/2015 Sở Xây dựng Hà Nội đã có công văn số 3092/SXD-TĐ thông báo kết quả thẩm định TKCS dự án đầu tư xây dựng “Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5″ tại tổ 53, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh.

– Cắm mốc Giải phóng mặt bằng

Ngày 22/4/2015 Trung tâm Giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất Hà Nội – Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội đã có thông báo số 250/TTGDĐĐ&PTQĐ thông báo diện tích dự kiến cần thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5 tại Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

– Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thỏa thuận về Phòng cháy chữa cháy

Ngày 23/4/2015 Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã có công văn số 2299/PCCC&CNCH-P6 về việc cho ý kiến về PCCC đối với phương án thiết kế công trình Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5.

– Sở Công thương bổ sung quy hoạch điện lực

Ngày 15/5/2015 Sở Công thương TP. Hà Nội đã có văn bản số 1435/SCT-QLĐN bổ sung công trình điện vào Quy hoạch phát triển điện lực

– Bổ sung danh mục KH sử dụng đất 2015

Ngày 10/6/2015 UBND TP. Hà Nội đã có Quyết định số 5054/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

– Thỏa thuận cấp nước

Ngày 03/7/2015 Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã có văn bản số 260/KT-NS2 thỏa thuận đấu nối, cấp nước cho dự án Khu Thương mại Dịch vụ Nhà ở 1/5.

– Sở GD&ĐT tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

Ngày 14/7/2015 Sở GD&ĐT đã có văn bản số 6313/SGD&ĐT-KHTC tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

– Sở GTVT tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

Ngày 15/7/2015 Sở GTVT đã có văn bản số 1931/SGTVT-TĐ tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

– Sở Y tế tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

Ngày 16/7/2015 Sở Y tếđã có văn bản số 3407/SYT-KH tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

– Sở Tài chính tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

Ngày 20/7/2015 Sở Tài chính đã có văn bản số 3665/STC-ĐT  tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

– Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

Ngày 22/7/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 4334/STNMT-QHKHSDĐ   tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

– Cục thuế Thành phố tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

Ngày 23/7/2015 Cục thuế Thành phố đã có văn bản số 47883/CT-QLĐ   tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

– Sở KH&ĐT tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

Ngày 24/7/2015 Sở KH&ĐT đã có văn bản số 2563/KH&ĐT-ĐT   tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

– Sở Quy hoạch Kiến trúc tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

Ngày 24/7/2015 Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có văn bản số 3207/QHKT-P5   tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

– UBND Huyện Đông Anh tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

Ngày 03/8/2015 UBND Huyện Đông Anh đã có văn bản số613/UBND-QLĐT   tham gia ý kiến thẩm định chấp thuận đầu tư

– Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 23/7/2014 UBND TP. Hà Nội đã có quyết định số 3430/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu Thương mại Dịch vụ Nhà ở 1/5.

– Phương án Tổng thể Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư

Ngày 29/7/2015 Trung tâm Giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất Hà Nội đã có văn bản số 529/PA-TTGDĐĐ
&PTQĐ.BTGPMB về Phương án Tổng thể Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư

– Thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Ngày 08/9/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 1078/TB-STNMT-QHKHSDD về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty Cổ Phần Phát Triển Đô thị Đông Anh để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Thương mại dịch vụ và nhà ở 1-5 tại Tổ 53 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh

– Chấp thuận dự án đầu tư 

Ngày 01/10/2015 UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 4941/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5 tại Tổ 53 thị trấn Đông ANh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

– Thông báo Thu hồi đất

Ngày 12/11/2015 UBND Huyện Đông Anh đã có thông báo số 935/TB-UBND về việc Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Khu Thương mại – Dịch vụ – Nhà ở 1/5.

– Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

Ngày 12/11/2015 UBND Huyện Đông Anh đã có văn bản số 216/KH-UBND phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án: Khu Thương mại – Dịch vụ và Nhà ở 1-5

– Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Ngày 11/4/2016 UBND TP. Hà Nội đã có giấy phép số 235/GP-UBND cấp phép xả nước thải vào nguồn nước cho dự án

– Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Huyện Đông Anh để thực hiện dự án

Ngày 05/9/2016 UBND Huyện Đông Anh đã có văn bản số 1194/QĐ-UBND thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Huyện Đông Anh để thực hiện dự án : Khu Thương mại – Dịch vụ và Nhà ở 1/5.

– UBND Huyện Đông Anh thỏa thuận đấu nối thoát nước

Ngày 05/10/2016 UBND Huyện Đông Anh đã có văn bản số 384/UBND-QLĐT về việc đấu nối điểm thoát nước thải, nước mưa cho dự án Khu Thương mại – Dịch vụ và Nhà ở 1/5.

– Thành lập Tổ công tác GPMB Thị trấn Đông Anh để tổ chức điều tra kê khai, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Ngày 05/9/2016 UBND Huyện Đông Anh đã có văn bản số 1195/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác GPMB Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh để tổ chức điều tra kê khai, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án: Khu Thương mại – Dịch vụ và Nhà ở 1/5.

– Quyết định kiện toàn Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư và Tổ công tác GPMB thị trấn Đông Anh

Ngày 27/7/2016 UBND Huyện Đông Anh đã có các quyết định số 2140/QĐ-UBND và 2154/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư và Tổ công tác GPMB thị trấn Đông Anh để thực hiện công tác giải phòng mặt bằng dự án Khu Thương mại Dịch vụ và Nhà ở 1/5.

– Hoàn thành GPMB giai đoạn 1

Ngày 01/8/2017, UBND huyện Đông Anh có Văn bản số 951/UBND-GPMB xác nhận Công ty cổ phần Ô tô 1-5 đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao 75.554,3m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội (đơn vị giải phóng mặt bằng) theo quy định.

– Thẩm định thiết kế thi công

Ngày 04/8/2017, Sở Xây dựng Hà Nội đã có công văn số 7051/SXD-QLXD thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình: Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu Thương mại Dịch vụ và Nhà ở 1-5.

– Khởi công dự án

Ngày 08/9/2017 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh đã có văn bản số 48/2017/CV-ĐTĐA gửi UBND Huyện Đông Anh và UBND Thị trấn Đông Anh thông báo khởi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Khu Thương mại Dịch vụ và Nhà ở 1-5.

– Quyết định giao đất dự án

Ngày 17/4/2018, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định số 1881/QĐ-UBND về việc giao 13.797,4m2 đất tại tổ 53 (nay là tổ 24), thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Đông Anh để thực hiện dự án.

– Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án

Ngày 20/12/2018, dự án đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật bàn giao đưa vào sử dụng và tiến hành mở bán nhà ở đợt 1.

– Hoàn thành xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà mẫu

Ngày 01/5/2019, dự án đã hoàn thành xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài 05 nhà mẫu để khách hàng tham quan.