Đã thực hiện

Đã thực hiện

07:46 - 25/05/2019

Các công việc đã thực hiện

Ngày 30/5/2013  UBND thành phố Hà Nội có công văn số 3869/UBND-QHXDGT đồng ý để Công ty TNHH MTV ô tô 1/5 thành lập liên doanh nghiên cứu lập dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại tổ 53, thị trấn Đông Anh phù hợp với Quy...

Xem thêm