Thông báo về việc tập kết rác thải sinh hoạt các hộ gia đình

Thông báo về việc tập kết rác thải sinh hoạt các hộ gia đình

09:51 - 26/01/2021

Ban QLDA xin thông báo. 

Hiện tại có một số hộ gia đình đã về ở tại dự án, do số lượng hộ còn ít nên cán bộ thu gom rác Công ty môi trường đô thị Đông Anh đề nghị các hộ gia đình tập kết rác sinh hoạt từ 18h00 tối hôm trước đến 06h00 sáng hôm sau tại vị trí: cột điện ở quốc lộ 3, phía bên vườn hoa nhà bảo vệ cổng chính dự án.

Chi phí thu gom rác sẽ trả trực tiếp cho cán bộ thu gom rác Công ty môi trường đô thị Đông Anh theo quy định.

Trân trọng thông báo.